Dịch vụ seo 9.9/10 bởi 919 người bình chọn.

Những yếu tố ảnh hưởng bởi Panda


Những yếu tố ảnh hưởng bởi Panda

Google rất thích giữ những bí mật nhưng 2 nhân viên làm việc với Panda, Matt Cutts và Amit Singhal, đã cho chúng ta một số manh mối chủ trốt trong một buổi phỏng vấn với thời báo Wired.
Chúng tôi đã rút gọn các vấn đề lại như sau:
• Tiến hành những nghiên cứu chất lượng (hỏi trực tiếp tới từng cá nhân và chỉ là các câu hỏi nhỏ/ngắn gọn) để tìm ra những trang web nào có chất lượng thấp và tại sao lại thế.
• Sử dụng kết quả xác định các trang chất lượng kém bằng các yếu tố mà Google có thể đánh giá. Điều này giúp Google có được định nghĩa chính xác hơn về chất lượng thấp.
Bắt đầu từ đây, chúng ta hãy nghĩ về một số yếu tố mà Google có thể sử dụng để đánh giá:
• Các trang có nội dung bị trùng lặp cao (ví dụ: cùng một nội dung nhưng bạn cho chạy trên nhiều tên miền khác nhau…).
• Lượng nội dung gốc trên site hoặc mỗi trang thấp.
• Có nhiều trang có tỷ lệ % nội dung gốc thấp.
• Số lượng các từ khóa không phù hợp trên trang đặc biệt cao (không phù hợp với các truy vấn tìm kiếm).
• Nội dung và tiêu đề (title) của trang không ăn khớp các từ khóa tìm kiếm.
• Ngôn ngữ không tự nhiên được sử dụng quá nhiều trên một trang để tăng SEO.
• Tỷ lệ Bounce rate cao.
• Số lần truy cập trang hoặc site thấp.
• Tỷ lệ % người dùng quay lại thấp
• Tỷ lệ % người dùng kích qua các trang kết quả của Google thấp (cho trang hoặc site)
• Tỷ lệ % nội dung không trung thực cao (như nhau trên tất cả các trang).
• Các đường link inbound tới một trang hoặc site thấp hoặc không có chất lượng.
• Không có liên kết gì hoặc liên kết ít tới các site mạng xã hội hay các trang khác.
Nhiều yếu tố dường như chỉ để nhận “điểm Panda” (và điểm không có nghĩa là sẽ nhận được giải thưởng). Điểm Panda sẽ được thêm. Qua cánh cửa này (Panda Line) và tất cả các trang trên site của bạn đều bị ảnh hưởng. Điều này bao gồm cả việc các trang gốc có thể bị xếp hạng thấp hơn cả các trang đã đánh cắp nội dung.
Google đã nói rằng “nội dung chất lượng thấp trên một phần của một site có thể ảnh hưởng tới toàn bộ xếp hạng của site đó”.
Panda là một thay đổi thuật toán nhưng không giống với thay đổi thông thường. Đây là thay đổi thuật toán làm việc như một hình phạt bởi nếu site của bạn không vượt qua Panda Line thì toàn bộ site sẽ bị ảnh hưởng, chất lượng của các trang cũng vậy.