Dịch vụ seo 9.9/10 bởi 919 người bình chọn.

Quy trình cấp mã PIN của Google AdSenseQuy trình cấp mã PIN của Google AdSense

Để đủ điều kiện nhận thanh toán cho tài khoản AdSense, tất cả nhà xuất bản đều được yêu cầu nhập Mã số Nhận dạng Cá nhân (PIN). Mã PIN được in trên bưu thiếp trắng kích thước 4,5 x 6 inch (11,4 x 15,2 cm) và được gửi qua thư thường. Để xem bên ngoài phong bì chứa mã PIN, trông như hình dưới đây :


Tại sao cần mã PIN?

Mã PIN là cần thiết để xác minh tính chính xác của thông tin liên hệ và giúp đảm bảo rằng bạn có thể nhận được thanh toán.

Khi nào sẽ nhận được mã PIN?

Google Adsense sẽ in và gửi mã PIN bằng thư thường trong vài ngày sau khi số dư tài khoản của bạn lần đầu đạt ngưỡng xác minh ( thường là 10$ ). Mã PIN thường đến nơi trong vòng 2-4 tuần, nhưng có thể mất một thời gian lâu hơn phụ thuộc vào địa điểm của bạn.

Thời gian bao lâu để nhập mã PIN?

Bạn có 6 tháng để nhập mã PIN kể từ ngày phát hành ban đầu. Nếu bạn không nhập mã PIN trong vòng 4 tháng, Google Adsense sẽ thay thế các quảng cáo được trả tiền trên trang web của bạn bằng Quảng cáo Dịch vụ Công chưa thanh toán. Nếu bạn vẫn không nhập mã PIN trong vòng 6 tháng, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu và thu nhập chưa thanh toán sẽ được hoàn lại cho các nhà quảng cáo thích hợp.


Tôi nên làm gì nếu không nhận được mã PIN?

Nếu bạn không nhận được mã PIN đầu tiên, bạn có thể yêu cầu 2 mã PIN thay thế. Để có hướng dẫn cách yêu cầu mã PIN mới

Nếu bạn chưa nhận được mã PIN hoặc nếu mã đã bị mất, bạn có thể yêu cầu tối đa thêm hai mã PIN. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần phải chờ 3 tuần sau khi mã PIN cuối của bạn được gửi qua thư trước khi yêu cầu một mã PIN mới.
Để yêu cầu mã PIN mới:
  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn tại https://www.google.com.vn/adsense
  2. Nhấp vào tab Tài khoản của tôi
  3. Tiếp tục đến trang Lịch sửThanh toán
  4. Nhấp vào liên kết Vui lòng nhập mã PIN của bạn
  5. Nhấp vào Yêu cầu mã PIN mới
Khi đó, Google adsense sẽ gửi mã PIN mới qua thư đến địa chỉ trong tài khoản của bạn. Nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi, vui lòng cập nhật tài khoản của bạn trước khi yêu cầu mã PIN mới.


Nếu bạn đã yêu cầu tối đa 3 mã PIN và chưa nhận được mã nào trong vòng 90 ngày, khi đó hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo trên trang Tổng quan về Báo cáo kèm các hướng dẫn thêm. Hoặc bạn có thể contact với GA để gửi giấy tờ liên quan cho nó như CMND hay một cái Bill nào đó để nó xác nhận và tài khoản sẽ tự động xác nhận mà không cần PIN.