Dịch vụ seo 9.9/10 bởi 919 người bình chọn.

Script tự động xóa log cho LXadmin / Kloxo

Bạn đang sử dụng VPS hay Server riêng với control panel LXadmin / Kloxo , dụng lượng diskspace của bạn rất hạn chế nhưng các file log luôn được tăng lên liên tục làm đầy diskspace server của bạn! Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể tạo script sau để tự động xóa những log này mỗi ngày !Bước một: Đăng nhập vào SSH của VPS / Server
Bước hai: Tạo file /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh với lệnh sau:
vi /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh
Bước ba: nhấn phím “i” để thêm vào cleankloxolog.sh với nội dung:
# !/bin/bash
rm -rf /home/admin/_processed_stats/*
rm -rf /home/kloxo/httpd/lighttpd/*
rm -rf /var/log/kloxo/*
rm -f /home/httpd/*/stats/*
Sau đó dùng “:wq” để lưu lại
Bước bốn: chmod file này để có quyền thực thi:
chmod 755 /etc/cron.daily/cleankloxolog.sh