Dịch vụ seo 9.9/10 bởi 919 người bình chọn.

Khôi phục mật khẩu admin Kloxo – LxAdmin

Kloxo (trước kia có tên là LxAdmin) là một hosting controller miễn phí và khá phù hợp với các website nhỏ, cần có control nhưng lại không muốn bỏ chi phí để mua control. Thông thường, khi cài xong Kloxo bạn sẽ có account mặc định gồm user và pass đều là admin. Trường hợp bạn quên pass của Kloxo thì có thể kết nối vào root qua SSH, rồi tiến hành gõ 2 lệnh sau:
[root@server-187-13]#cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs
[root@server-187-13 httpdocs]#lphp.exe ../bin/common/resetpassword.php master new_password
Trong đó new_password là mật khẩu mới của Kloxo.
Chúc các bạn thành công.