Dịch vụ seo 9.9/10 bởi 919 người bình chọn.

Cloud Computing – Mô hình PaaS

PaaS là gì?

PaaS (Platform as a Service) hỗ trợ việc triển khai ứng dụng mà không quan tâm đến chi phí hay sự phức tạp của việc trang bị và quản lý các lớp phần cứng và phần mềm bên dưới, cung cấp tất cả các tính năng cần thiết để hỗ trợ chu trình sống đầy đủ của việc xây dựng và cung cấp một ứng dụng và dịch vụ web sẵn sàng trên internet mà không cần bất kì thao tác tải hay cài đặt phần mềm cho những người phát triển , quản lý tin học , hay người dùng cuối.
Khi PaaS có sẵn như một dịch vụ, các developer và ISVs có thể kiểm soát toàn bộ việc phát triển và triển khai ứng dụng . PaaS cho phép các developer và ISV’s tạo ra các ứng dụng web tùy chỉnh và phát hành nó một cách nhanh chóng , khi nhiều rắc rối như việc thiết lập hosting, servers, databases, quá trình tương tác người dùng và những frameworks được đóng gói.
Mô hình PaaS
Mô hình PaaS
PaaS là một khái niệm được biết đến như một dịch vụ nền tảng Cloud Computing. Ứng dụng PaaS là một biến thể của ứng dụng Software as a Server (SaaS).
PaaS còn được biết đến với một tên khác là cloudware.

Đặc trưng

Một ứng dụng PaaS bao gồm các đặc trưng sau đây:
 • Phục vụ cho việc phát triển, kiểm thử, triển khai và vận hành ứng dụng giống như là môi trường phát triển tích hợp.
 • Cung cấp các công cụ khởi tạo với giao diện trên nền web.
 • Có kiến trúc đồng nhất.
 • Tích hợp dịch vụ web và cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ cộng tác nhóm phát triển.
 • Cung cấp các công cụ hỗ trợ tiện tích khác.

Ưu điểm

 • Dịch vụ nền tảng (PaaS) đang ở thời kì đầu và được ưa chuộng ở những tính năng  được ưa thích bởi nó cung cấp dịch vụ phần mềm có tích hợp các yếu tố về nền tảng hệ thống.
 • Ưu điểm trong những dự án tập hợp những công việc nhóm có sự phân tán về địa lý.
 • Khả năng tích hợp nhiều nguồn của dịch vụ web.
 • Giảm chi phí ngoài lề khi tích hợp các dịch vụ về bảo mật, khả năng mở rộng, kiểm soát lỗi…
 • Giảm chi phí khi trừu tượng hóa công việc lập trình ở mức cao để tạo dịch vụ, giao diện người dùng và các yếu tố ứng dụng khác.
 • Hướng việc sử dụng công nghệ để đạt được mục đích tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc phát triển ứng dụng đa người dùng cho những người không chỉ trong nhóm lập trình mà có thể kết hợp nhiều nhóm cùng làm việc.

Nhược điểm

 • Ràng buộc bởi nhà cung cấp: do giới hạn phụ thuộc vào dịch vụ của nhà cung cấp.
 • Giới hạn phát triển: độ phức tạp khiến nó không phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh vì những tính năng phức tạp khi hiện thực trên nền tảng web.

Kết luận

Với những ưu điểm to lớn của dịch vụ, một câu hỏi đặt ra cho các doanh nghiệp là: nên xây dựng mới hay sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp?
Nhiều doanh nghiệp có cả một danh sách phần cứng để chạy các ứng dụng như các cơ sở dữ liệu , các máy chủ ứng dụng , các hệ thông quản lý thay đổi và các công cụ lần vết tìm lỗi . Tuy vậy ngày nay danh sách này có thể dễ dàng vứt bỏ để thay bằng việc sử dụng các gói phần mềm ấy dưới dạng một dịch vụ đang chạy trên một cơ sở hạ tầng của một nhà cung cấp khác .
Toàn bộ ứng dụng mà một nhóm làm việc có thể phải sử dụng để quản lý một quá trình phát triển có thể thuê với một khoản phí nhỏ sẽ giải phóng cho công ty khỏi phải đầu tư vào phần cứng để chạy chúng . Ví dụ , thay vì mua một máy tính để chạy một hệ thống quản lý mã nguồn  (như Subversion hoặc Git, cả hai là mã nguồn mở và đều miễn phí), một nhóm làm việc có thể sử dụng một dịch vụ quản lý thay đổi dung chúng như là GitHub. Công ty đằng sau GitHub phải gánh chịu chi phí của các tài sản phần cứng và tính một chi phí sử dụng hợp lý cho các tổ chức khác sử dụng dịch vụ Git của họ. Cùng một nguyên tắc thuê phần mềm như là một dịch vụ từ các nhà cung cấp khác như thế này có thể được áp dụng cho việc lần vết tìm lỗi , quản lý các bài kiểm thử và quản lý các yêu cầu.
Cũng có thể nói giống như vậy đối với các tài sản phần cứng hệ thống. Một doanh nghiệp có thể vứt bỏ phần cứng nằm bên dưới của một ứng dụng web cụ thể để thay bằng việc chạy ứng dụng trên phần cứng được cung cấp bởi Amazon, Google hoặc các đối tác khác. Các công ty này quản lý khả năng mở rộng, sao lưu và thậm chí cả vấn đề bảo mật.
Ví dụ bằng cách sử dụng AppEngine của Google một công ty CNTT có thể hạ thấp tổng chi phí mua một cơ sở hạ tầng để chạy các ứng dụng cần thiết. Và họ có thể triển khai các ứng dụng đó nhanh hơn vì vô số các mối quan tâm đan chéo nhau, kết hợp với việc triển khai ứng dụng và quản lý đã được tính đến và vì thế được cung cấp cho họ (với nhiều khả năng là theo một cách tốt hơn).
Nhanh và rẻ không còn có nghĩa là chất lượng thấp. Ngược lại phát triển PaaS là một cách tiếp cận chiến thuật đã được định hình và một quy trình vứng vàng để nhấn mạnh chất lượng.
Anh Ngọc (Nguồn Internet)